yen ditulis aksara latin?

yen ditulis aksara latin?

  1. Sumantri lulus kuliyah tanggal 23 September 2015
  2. Sumanto lulus kuliyah tanggal 25 September 2013
  3. Sulasmi lulus kuliyah tanggal 21 September 2017
  4. Sutarmi lulus kuliyah tanggal 27 September 2012
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Sumantri lulus kuliyah tanggal 23 September 2015.

Dilansir dari Ensiklopedia, yen ditulis aksara latin sumantri lulus kuliyah tanggal 23 september 2015.

Leave a Comment