Gatekna pethikan tembang dolanan ing ngisor iki!Padha Nyawiji Ayo padha nyawiji Tuwa mudha jaler estri Sayuk eka kapti Bareng dha tumandang nyukupi Sandang pangan kita sami Nanging aja ana kang korupsi Yen padha korupsi Negarane rugi kang sayekti Cakepan tembang ing dhuwur nggunakake basa rinengga?

Gatekna pethikan tembang dolanan ing ngisor iki!Padha Nyawiji Ayo padha nyawiji Tuwa mudha jaler estri Sayuk eka kapti Bareng dha tumandang nyukupi Sandang pangan kita sami Nanging aja ana kang korupsi Yen padha korupsi Negarane rugi kang sayekti Cakepan tembang ing dhuwur nggunakake basa rinengga?

  1. purwakanthi guru swara
  2. purwakanthi guru sastra
  3. purwakanthi lumaksita
  4. purwakanthi carita
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. purwakanthi guru swara.

Dilansir dari Ensiklopedia, gatekna pethikan tembang dolanan ing ngisor iki!padha nyawiji ayo padha nyawiji tuwa mudha jaler estri sayuk eka kapti bareng dha tumandang nyukupi sandang pangan kita sami nanging aja ana kang korupsi yen padha korupsi negarane rugi kang sayekti cakepan tembang ing dhuwur nggunakake basa rinengga purwakanthi guru swara.

Leave a Comment